Εργασία - Στόχοι

Σκοπός της ομαδικής μας εργασίας είναι να έρθετε σε επαφή με τον βυζαντινό πολιτισμό και να γνωρίσετε πτυχές της καθημερινής ζωής στο βυζάντιο  και αυτή η γνωριμία θα επιτευχθεί μέσα από ένα διαδικτυακόδιαδραστικό ταξίδι που θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη μας στο βυζαντινό μουσείο.Κύρια σημεία της ενότητας που  θα μας απασχολήσουν :
      Η οικογενειακή ζωή  
Η ασθένεια, η ιατρική και κοινωνική περίθαλψη, ο θάνατος
Η ψυχαγωγία
Η κατοικία    
Η ενδυμασία και η μόδα
Η διατροφή  
Tο σχολείο
Ο μοναχισμός