Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012


Τίτλος: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο 

Περιγραφή: Η παρούσα ιστοεξερεύνηση (WebQuest) αποτελεί μία διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Γνωστική περιοχή: Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Κεφάλαιο 5ο. Ο πολιτισμός του Βυζαντίου: 1. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο


Λέξεις κλειδιά: